ทัวร์ Sweet Betong & Songkhla

เบตง เมืองในหมอก ที่มีความเป็นมายาวนาน ชุมชนทำการเกษตร มีความเป็นอยู่เรียบง่าย สงบสุข ทำการเกษตรเป็นหลัก มีการประดิษฐ์ประดอย อาหารแสนอร่อย  ไก่เบตง กบภูเขา ผักน้ำ หมี่เบตง เฉาก๊วย เคาหยก เราให้ท่านได้ทานครบ หาดสมิหลา สถานที่พักผ่อน ชายหาด ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกิมหยง

ทัวร์ Sweet Betong & Songkhla

รหัส 003
วันที่เดินทาง
ม.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
12,9000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
98 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง - เบตง

06.30 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน ฝากสัมภาระสายการบิน ไทยสมายล์

เวลา 08.05 น. : เหิรฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ WE 259

เวลา 09.35 น. : ถึงสนามบินหาดใหญ่  นั่งรถตู้ วีไอพี ออกเดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  เป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพร เรื่องสุขภาพ และความก้าวหน้า หน้าที่การงาน การค้าขาย เริ่มจากการไหว้เทวดาฟ้าดิน องค์เทพต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าคอยให้คำแนะนำ จากนั้น  ออกเดินทาง ชม วังยะหริ่ง ซึ่งสร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิปดีศรีสุรสงคราม ใน ปี พ.ศ. 2438 ในสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งยังมีความงดงามถึงปัจจุบัน โดยจะมีทาญาติเจ้าของวัง คอยให้รายละเอียดความเป็นมาอย่างน่าประทับใจ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านพี่อูม เมนูเด็ด ข้าวผัดปู ต้มยำกุ้งแม่น้ำ จากนั้นออกเดินทางยาวเข้าเบตง  แวะถ่ายภาพสวยๆกับ คุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลา ให้หายเหนื่อยจากการเดินทางยาว จากนั้น ออกเดินทางต่ออีกหน่อย ถึงตัวเมืองเบตง นำท่านเข้าที่พัก  โรงแรม ใจกลางเมืองเบตง ล้างหน้าเช็คตัวให้สดชื่นแล้วไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย ร้านที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรด เมนู กบภูเขา ไก่เบตง

หลังอาหารนำท่านชมแสง สี สวยงามของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะภูเขาที่อยู่กลางเมืองเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมืองเบตง ต่อด้วยนำท่านถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง จากนั้นนำท่านพักผ่อน  เพื่อเติมพลังสำหรับทัวร์ในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 2 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุบผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง

04.00 น. : นำท่านไปเดินสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุดให้ท่านได้อิ่มใจ จากนั้นไปทานอาหารเช้าร้านท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ชุมชน ข้าวยำบูดู ชากาแฟ ปาท่องโก๋ ขนมท้องถิ่น หลังอาหาร จากนั้นแวะไปชมสะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่นขึงด้วยลวดสลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อน ปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร จากนั้น ไปผ่อนคลายด้วยแช่เท้าในน้ำพุร้อน ให้สบายตัว

แล้วเดินทางไปชม ถ่ายภาพสวยๆ ในสวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ หลังจากนั้น ชมความทึ่งของกองกำลังพรรคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ในภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม โดยประมาณ เรียกชื่อว่า อุโมงค์ปิยะมิตร

เที่ยง : รับประทานอาหารเมนูปลาที่สมเด็จพระเทพทรงแนะนำ ขลุ่ยปลานิล ณ ร้านอาหารบ่อปลานิล สายน้ำไหล จากนั้นนำท่านชมสนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองชมพิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ ชมสนามกีฬากลางหุบเขาที่เป็นศูนย์กลางคนท้องออกกำลังกาย ต่อด้วยสตรีสอาร์ต บอกเล่าถึงวิถีชีวิตคนเมืองในหมอก จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ร้านต้าเหยิน ร้านเก่าแก่ดั้งเดิม สูตรอาหาร ต้นตำรับ  จากเมืองจีน เมนู เค้าหยก  ผัดผักน้ำ

วันที่ 3 ติ่มซำ – วัดช้างให้ – สงขลา

เช้า : ไปทานอาหารเช้า ติ่มซำยอดฮิตของเบตงร้านเซ้งติ่มซำ ร้านเก่าแก่ ดั้งเดิม และไปทานของหวานยอดฮิตเมืองเบตง  คือ ร้านเฉาก๊วยเบตง กม 4 ที่เปิดขายมา 4 จากรุ่นทวด ปัจจุบันรุ่นหลานสืบสานต่อ  มีความเหนียวนุ่ม หอมหวาน ให้ท่านได้รับประทาน จากนั้นเดินทางต่อ เข้าจังหวัดยะลา   ทานสะเต๊กขึ้นชื่อร้านดังของเมืองยะลา  Maki Café หลังอาหารไป จังหวัดปัตตานี  ขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิ อาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย จากนั้น ออกเดินทาง ไปสงขลา เข้าที่พัก สมิหลาบีช หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น : อิสระอาหารเย็น ชิม ช้อป แชะ ตามบู๊ท ริมหาด ตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เขาตังกวน – บ้านพักป๋าเปรม – กำแพงเมืองเก่า – ถนนนครใน –สตรีทอาร์ท - โรงสีแดง – พิพิธภัณฑ์เมืองสงขลา – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อน เดินชายหาด  จากนั้นออกเดินทาง ไปยัง เขาตังกวน ขึ้นบันไดเลื่อนชมวิวเมืองสงขลา และชมโบราณสถานอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา จากนั้นผ่านชมบ้านพักป๋าเปรม หลังแรกดั้งเดิมที่ท่านเคยอยู่ตอนเด็กๆ

ชมกำแพงเมืองเก่า ชมเมืองเก่าสงขลา “กำแพงเมืองสงขลา” เป็นอีก หนึ่งสถานที่ ซึ่งคุณครูและอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์ มักจะพานักเรียนและนักศึกษามาชม และบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกำแพงแห่งนี้ โดยกำแพงเมืองสงขลาถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2379 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระองค์โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา ณ ขณะนั้น ทำการย้ายเมืองจากแหลมสนมายังบ่อยาง กำแพงแห่งนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2385 (6ปี)

จากนั้นชม ศิลปะแนวสตรีทอาร์ต “ถนนนครนอก” เป็นอาคารเก่า คลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีส ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2462 อายุ 96 ปี  เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างศิลปะแนวสตรีทอาร์ต (Street Art) หรือศิลปะข้างถนนด้วยภาพวาดสีน้ำ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตของเมืองสงขลา

โรงสีแดง ศูนย์แสดงสงขลามรดกโลก โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าว โบราณอายุกว่า 100 ปี เมื่อปี พ.ศ.2457 รองอำมาตย์ตรีขุนราชกิจการี(จุ่น เลี่ยง ลิ้มเสาวพฤกษ์) เปิดกิจการโรงสีข้าว ที่บ้านเลขที่ 13 ถนนนครนอก ริมทะเลสาบสงขลาชื่อโรงสี “หับ โห้ หิ้น” ผู้คนเรียกว่าโรงสีแดง เพราะอาคารทั้งหลังทาด้วยสีแดง ช่วงเริ่มกิจการเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก สั่งเครื่องจักรมอเตอร์ในการสีข้าวมาจากปีนัง ปัจจุปันเป็นศูนย์การเรียนรู้เมืองสงขลา

ต่อด้วยถนนนครใน พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา บ้านนครใน พิพิธภัณฑ์แห่งการอนุรักษ์ที่เล่าเรื่องราวเมืองเก่าสงขลา ที่นี่เล่าเรื่องราวสงขลาอย่างละเอียดถึงเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต การเดินทางของคนจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากที่เมืองทองแห่งนี้ ที่นี่มีการตกแต่งแบบชิโนยูโรเปี้ยนสวยงามสะดุดตาและยังกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนที่เคล้ารวมกันอย่างลงตัว จากนั้นเดินทางไปเกาะยอ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านน้ำเคียงดินพร้อมกับชมทิศทัศน์ของทะเลสาบสงขลา จากนั้น ออกเดินทาง ไปหาดใหญ่  ช้อปปิ้ง ของฝากจากแดนใต้  ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา เดินทางไปยังสนามบิน หาดใหญ่

16.30 น. : ถึงสนามบินหาดใหญ่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ สายการบินไทยสมายล์

18.00 น. : เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ WE 266

19.25 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบิน สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ
 • รถตู้บริการตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • อาหาร 9 มื้อ
 • ค่าเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ภาษีร้อยละ 3% แล 7%
 • รายการอื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง
 • ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ ท่านละ

โรงแรม กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
แลนด์มาร์ค เบตง /สมิหลาบีช 8 10,900 10,700 10,500 2,500
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 103 ครั้ง
เริ่มต้น 2,990 บาท
รหัส 001
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 2,990 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.64 - มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 102 ครั้ง
เริ่มต้น 2,990 บาท
ชื่นชอบ