ทัวร์กระบี่ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ

บ้านเกาะปู กระบี่ เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมกว่า สองร้อยปี เป็นเกาะมีชายหาดแสนสวยสวย เงียบสงบ ประกอบด้วย สามหมู่บ้าน คือบ้านเกาะจำ บ้านเกาะปู และบ้านติงไหร มีวิถีพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้าน สวนยางพารา

ทัวร์กระบี่ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ

รหัส 001
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
104 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ขนมจีนร้านโกจ้อย - บ้านเกาะปู

เช้า : รับท่านจากสนามบิน จากนั้นนำท่านทานอาหารพื้นเมืองของคนใต้ขนมจีนร้านโกจ้อยร้านขึ้นชื่อของเมืองกระบี่ เพียบพร้อมด้วยผักพื้นบ้านเป็นเครื่องเคียงแบบไม่อั้น จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านแหลมกรวด ลงเรือโดยสารท้องถิ่นสู่บ้านเกาะปู ถึงท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูขึ้นจากเรือ ออกเดินทาง นำท่านไปรับประทานอาหารเที่ยงชีฟู้ดสดๆจากทะเล จากนั้นไปเพาะพันธุ์ปูเพื่อขยายพันธุ์ปล่อยลงสู่ทะเล หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น

 

 

วันที่ 2 เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม - อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น

เช้า : นำท่านเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของชุมชน

เที่ยง : นำท่านกลับที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น หรือ จะไปเก็บหอยชักตีน หอยพง หอยแครง วางไชปูม้า ตกปลาหมึก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะ

วันที่ 3 ปล่อยปูที่ท่านเพาะไว้วันแรกลงสู่ทะเล

เช้า : นำท่านชมกลุ่มอาชีพเสริมสตรี การทอผ้า การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ จากนั้นไปปล่อยปูที่ท่านเพาะไว้วันแรกลงสู่ทะเล ได้เวลานำท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ หากมีเวลา แนะนำร้านอาหารก่อนเดินทางเข้าสนามบิน

 


เงื่อนไข
 • รถตู้ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 2 มื้อตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อัตราค่าบริการ ( ราคานี้ใช้ได้ 1 เมษายน  – 31 ตุลาคม 64 )

โรงแรม สถานที่ 2 ท่าน                  ราคาท่านละ 4 ท่าน     ราคาท่านละ 6 ท่าน         ราคาท่านละ 8 ท่าน       ราคาท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
บ้านพักนายกำนัน ห้องพักตากอากาศ                   ติดทะเล 2,990 2,590 2,490 2,390 300
บ้านครูเฉย                    โฮมสเตย์ ห้องพัดลม                   ติดทะเล 3,190 2,790 2,690 2,590 500
เกาะจำ โอเชียน                  รีสอร์ท ห้องแอร์                                 มีสระว่ายน้ำ                        ห้องอาหารติดทะเลมีคายัค ให้พายฟรี 4,590 4,090 3,990 3,890

 

1,800
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ม.ค.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 4 คืน
 • 98 ครั้ง
เริ่มต้น 12,9000 บาท
รหัส 003
3 วัน 4 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 12,9000 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.64 - มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 103 ครั้ง
เริ่มต้น 2,990 บาท
ชื่นชอบ