ทัวร์กระบี่ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ

บ้านเกาะปู กระบี่ เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมกว่า สองร้อยปี เป็นเกาะมีชายหาดแสนสวยสวย เงียบสงบ ประกอบด้วย สามหมู่บ้าน คือบ้านเกาะจำ บ้านเกาะปู และบ้านติงไหร มีวิถีพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้าน สวนยางพารา

ทัวร์กระบี่ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ

รหัส 001
วันที่เดินทาง
ม.ค.64 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
30 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ขนมจีนร้านโกจ้อย - บ้านเกาะปู

เช้า : รับท่านจากสนามบิน จากนั้นนำท่านทานอาหารพื้นเมืองของคนใต้ขนมจีนร้านโกจ้อยร้านขึ้นชื่อของเมืองกระบี่ เพียบพร้อมด้วยผักพื้นบ้านเป็นเครื่องเคียงแบบไม่อั้น จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านแหลมกรวด ลงเรือโดยสารท้องถิ่นสู่บ้านเกาะปู ถึงท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูขึ้นจากเรือ ออกเดินทาง นำท่านไปรับประทานอาหารเที่ยงชีฟู้ดสดๆจากทะเล จากนั้นไปเพาะพันธุ์ปูเพื่อขยายพันธุ์ปล่อยลงสู่ทะเล หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น

 

 

วันที่ 2 เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม - อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น

เช้า : นำท่านเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของชุมชน

เที่ยง : นำท่านกลับที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น หรือ จะไปเก็บหอยชักตีน หอยพง หอยแครง วางไชปูม้า ตกปลาหมึก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะ

วันที่ 3 ปล่อยปูที่ท่านเพาะไว้วันแรกลงสู่ทะเล

เช้า : นำท่านชมกลุ่มอาชีพเสริมสตรี การทอผ้า การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ จากนั้นไปปล่อยปูที่ท่านเพาะไว้วันแรกลงสู่ทะเล ได้เวลานำท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ หากมีเวลา แนะนำร้านอาหารก่อนเดินทางเข้าสนามบิน

 


เงื่อนไข
 • รถตู้ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 2 มื้อตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ม.ค.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 4 คืน
 • 21 ครั้ง
เริ่มต้น 12,9000 บาท
รหัส 003
3 วัน 4 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 12,9000 บาท
ชื่นชอบ