PK131 ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

PK-131ผกาไสทัวร์กระบี่

PK131 ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

รายการ ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

วันแรก
สนามบินกระบี่ – ล่องเรือชมป่าโกงกาง – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)
วันที่สอง
จุดชมวิวเขาทองฮิลล์ – ล่องเรือยอร์ชซันเซ็ท
วันที่สาม
ช้อปปิ้ง – ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพธาโร – น้ำตกร้อน – สระมรกต –สนามบินกระบี่

Download PDF

Share on social networks