PK127 ทัวร์เบตง สงขลา Sweet Betong & Songkhla 4วัน 3คืน

PK127 ทัวร์เบตง สงขลา

PK127 ทัวร์เบตง สงขลา Sweet Betong & Songkhla 4วัน 3คืน

รายการทัวร์ Sweet Betong & Songkhla 4วัน 3คืน

วันแรก      

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง – เบตง

วันที่สอง

 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุบผา – อุโมงค์ปิยะมิตร –  สนามบินเบตง – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง

วันที่สาม

ติ่มซำ – วัดช้างให้ – สงขลา

วันที่สี่

เขาตังกวน – บ้านพักป๋าเปรม – กำแพงเมืองเก่า – ถนนนครใน –  สตรีทอาร์ท  – โรงสีแดง – พิพิธภัณฑ์เมืองสงขลา – ตลาดกิมหยง –  สนามบินหาดใหญ่

 

 

 

Download PDF

Share on social networks