PK122 ทัวร์ล่องเรือยอร์ช เกาะห้อง กระบี่ ขอพรตาไข่ นคร 3 วัน 2 คืน

PK122 ล่องเรือยอร์ช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

PK122 ทัวร์ล่องเรือยอร์ช เกาะห้องกระบี่ ขอพรตาไข่ นคร 3 วัน 2 คืน

รายการทัวร์ ล่องเรือยอร์ช เกาห้องกระบี่ ขอพรตาไข่ นคร 3 วัน 2 คืน

วันแรก

สนามบินกระบี่  – วัดมหาธาตุ – วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – พักกระบี่

วันที่สอง

ล่องเรือยอร์ช เกาะห้อง

วันที่สาม

ช้อปปิ้ง – ประติมากรรม ปูดำ – ชุนชนบ้านเกาะกลาง – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) –  สนามบินกระบี่

Download PDF

Share on social networks