PK121 ทัวร์เบตง รักนะเบตง 3วัน 2คืน

PK121ทัวร์เบตง รักนะเบตง

PK121 ทัวร์เบตง รักนะเบตง 3วัน 2คืน

รายการทัวร์เบตง รักนะเบตง 3วัน 2คืน

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง – เบตง

วันที่สอง

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู –สวนวันหมื่นบุบผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง

วันที่สาม

ติ่มซำ – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Download PDF

Share on social networks