PK103 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

ผกาไสทัวร์กระบี่

PK103 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

รายการทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

วันแรก
สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก

วันที่สอง
4 เกาะ ทะเลแหวก – ถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ

วันที่สาม
ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่

 

Download PDF

Share on social networks