PK 140 ล่องเรือยอร์ช เกาะห้องกระบี่ ขอพรตาไข่ วัดเจดีย์ นคร 3 วัน 2 คืน

PK 140 ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ขอพรตาไข่ วัดเจดีย์

PK 140 ทัวร์ล่องเรือยอร์ช เกาะห้องกระบี่ ขอพรตาไข่ วัดเจดีย์ นคร 3 วัน 2 คืน

รายการทัวร์ ล่องเรือยอร์ช เกาะห้องกระบี่ ขอพรตาไข่ วัดเจดีย์ นคร 3 วัน 2 คืน

วันแรก

รับสนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ล่องเรือยอร์ซ

วันที่สอง

วัดพ่อท่านคล้าย วัดจันดี – ตาไข่ วัดเจดีย์ – ชีวะโกวิว ลานสกา อากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย

วันที่สาม

นามิชาย – ช้อปปิ้ง – สนามบินกระบี่

Download PDF

Share on social networks

สิ่งที่น่าสนใจ