PK 120 ล่องเรือยอร์ช ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน

PK 120 ล่องเรือยอร์ช ภูเก็ต พังงา

PK 120 ทัวร์ล่องเรือยอร์ช ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน

รายการทัวร์ ล่องเรือยอร์ช ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – วัดฉลอง – ล่องเรือยอร์ช

วันที่สอง

เกาะเฮ

วันที่สาม

ทะเลพังงา เกาะปันหยี – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

Download PDF

Share on social networks

สิ่งที่น่าสนใจ