เเพ็กเกจทัวร์ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 4วัน 3คืน

เเพ็กเกจทัวร์ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 4วัน 3คืน


เเพ็กเกจทัวร์ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
PKG_0203
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
30 มิ.ย. 66 - 31 ต.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ล่องเรือไปยังแหลมพรหม แหลมกระทิง
 • กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง
 • สักการะหลวงพ่อแช่ม ขอพรโชคลาภ
 • อ่าวปิเละลากูน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินภูเก็ต – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์) (-/-/เย็น)
 • วันที่

  2

  เกาะเฮ (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/-)
 • วันที่

  3

  เกาะพีพี (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/-)
 • วันที่

  4

  วัดฉลอง – เมืองเก่า - ช้อปปิ้ง - สนามบินภูเก็ต (ไพรเวท) (เช้า/-/-)

 เที่ยวบิน/ตารางเดินรถ (แนะนำ)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zafrpszw/public_html/pakasaitour.com/package.php on line 328
เที่ยวบิน/ตารางเดินรถ เส้นทาง เวลา

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต

8 ท่าน
6,890 บาท
6 ท่าน
6,990 บาท
4 ท่าน
7,290 บาท

8 ท่าน
8,390 บาท
6 ท่าน
8,590 บาท
4 ท่าน
8,790 บาท

8 ท่าน
8,990 บาท
6 ท่าน
9,290 บาท
4 ท่าน
9,490 บาท
รายการ 8 ท่าน6 ท่าน4 ท่านสถานะ
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต 6,890 6,990 7,290
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) 8,390 8,590 8,790
  บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) 8,990 9,290 9,490

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถบริการตามโปรแกรม
 • ที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2–3 ท่าน)
 • อาหาร 6 มื้อ ตามรายการ
 • ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์
 • เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท
 • เกาะพีพี โดยสปีดโบ๊ท
 • ไดร์เวอร์ไกด์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงิน 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อาหารที่ลูกค้าสั่งเอง
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน