แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

เที่ยวกระบี่ ถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำ ชมทะเลกระบี่แวะชมถ้ำพระนาง, อ่าวไร่เลย์ ล่องเรือยอร์ชหรู เที่ยวอ่าวมาหยาแวะถ่ายรูปสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เดอะบีช


แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKT_00004
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
12 มิ.ย. 66 - 31 ต.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
11,111 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ
 • ชมทะเลกระบี่แวะชมถ้ำพระนาง, อ่าวไร่เลย์
 • ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private)
 • อ่าวมาหยาแวะถ่ายรูปสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เดอะบีช

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ - ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private)
 • วันที่

  2

  อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้ง - อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว - ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private)

บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง

8 ท่าน
11,500 บาท
15 ท่าน
9,900 บาท
24 ท่าน
8,600 บาท

8 ท่าน
12,500 บาท
15 ท่าน
10,900 บาท
24 ท่าน
9,700 บาท

8 ท่าน
11,111 บาท
15 ท่าน
9,800 บาท
24 ท่าน
8,600 บาท

8 ท่าน
11,950 บาท
15 ท่าน
10,330 บาท
24 ท่าน
9,130 บาท
รายการ 8 ท่าน15 ท่าน24 ท่านสถานะ
  บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง 11,500 9,900 8,600
  บียอนกระบี่ รีสอร์ท 12,500 10,900 9,700
  รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่ 11,111 9,800 8,600
  อ่าวนางวิลล่า 11,950 10,330 9,130

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถตู้ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ
 • ยอร์ช 4 เกาะ
 • ค่าทัวร์เกาะพีพี
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานต่างชาติ 800 บาท
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง