แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็คเกจทัวร์ ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์ สักการะหลวงพ่อแช่ม ขอพรโชคลาภ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง ชมสถาปัตยกรรม ตึกชิโนโปรตุกีส ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ


แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKT_00003
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
12 มิ.ย. 66 - 31 ต.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท)
 • ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์)
 • กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินภูเก็ต – ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท) – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์
 • วันที่

  2

  เกาะเฮ (จอยทัวร์)
 • วันที่

  3

  สนามบินภูเก็ต (ไพรเวท)

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (คนไทย)

8 ท่าน
4,990 บาท
6 ท่าน
5,100 บาท
4 ท่าน
5,300 บาท
2 ท่าน
6,000 บาท

8 ท่าน
5,190 บาท
6 ท่าน
5,300 บาท
4 ท่าน
5,500 บาท
2 ท่าน
6,200 บาท

8 ท่าน
5,900 บาท
6 ท่าน
6,100 บาท
4 ท่าน
6,300 บาท
2 ท่าน
7,000 บาท

8 ท่าน
6,600 บาท
6 ท่าน
6,800 บาท
4 ท่าน
7,000 บาท
2 ท่าน
7,700 บาท
รายการ 8 ท่าน6 ท่าน4 ท่าน2 ท่านสถานะ
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (คนไทย) 4,990 5,100 5,300 6,000
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (ต่างชาติ) 5,190 5,300 5,500 6,200
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) 5,900 6,100 6,300 7,000
  บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) 6,600 6,800 7,000 7,700

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถบริการตามโปรแกรม
 • ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2–3 ท่าน)
 • อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ
 • ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์
 • เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท
 • ไดร์เวอร์ไกด์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงิน 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อาหารที่ลูกค้าสั่งเอง
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง