แพ็กเกจทัวร์ยะลา รักนะเบตง 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ยะลา รักนะเบตง 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ยะลา รักนะเบตง 3วัน 2คืน เบตง เมืองในหมอก ที่มีความเป็นมายาวนาน ชุมชนทำการเกษตร มีความเป็นอยู่เรียบง่าย สงบสุข ทำการเกษตรเป็นหลัก มีการประดิษฐ์ประดอย อาหารแสนอร่อย ไก่เบตง กบภูเขา ผักน้ำ หมี่เบตง เฉาก๊วย เคาหยก เราให้ท่านได้ทานครบ


แพ็กเกจทัวร์ยะลา รักนะเบตง 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKT_00002
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 มิ.ย. 66 - 31 ต.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
5,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 • วังยะหริ่ง
 • ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 • บ่อน้ำพุร้อน
 • สวนหมื่นบุบผา
 • สนามกีฬากลางหุบเขา
 • พิพิธภัณฑ์เบตง
 • ถนนคนเดินเบตง

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง - เบตง (-/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  2

  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุบผา – อุโมงปิยะมิตร – สนามบินเบตง – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  3

  ติ่มซำ – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (เช้า/เที่ยง/-)

โมเดิร์นไทย / การ์เด้นวิว

8 ท่าน ราคาท่านละ
5,990 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
6,690 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
7,990 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
1,000 บาท

8 ท่าน ราคาท่านละ
6,190 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
6,890 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
8,290 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
1,300 บาท

8 ท่าน ราคาท่านละ
6,490 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
7,190 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
8,590 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
1,500 บาท
รายการ 8 ท่าน ราคาท่านละ6 ท่าน ราคาท่านละ4 ท่าน ราคาท่านละพักเดี่ยวจ่ายเพิ่มสถานะ
  โมเดิร์นไทย / การ์เด้นวิว 5,990 6,690 7,990 1,000
  แลนด์มาร์ค เบตง 6,190 6,890 8,290 1,300
  แกรนด์แมนดาริน 6,490 7,190 8,590 1,500

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถตู้บริการตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • อาหาร 7 มือ
 • ค่าเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
 • ไดร์เวอร์ไกด์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีร้อยละ 3% แล 7%
 • ตั๋วเครื่องบิน สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ
 • รายการอื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง
 • ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจ
จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง