แพ็กเกจ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพ็กเกจ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

ถ่ายรูปกับ ประติมากรรมปูดำ ถ่ายรูปเกาะไก่ ลงเล่นน้ำ เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ


แพ็กเกจ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKT_00001
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มิ.ย. 66 - 31 ต.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ถ่ายรูปกับ ประติมากรรมปูดำ
 • ถ่ายรูปเกาะไก่ ลงเล่นน้ำ เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี
 • ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand
 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ซีฟูด ไม่อั้น ไม่กำหนดเวลา

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก
 • วันที่

  2

  4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์ – เกาะไถ่ – เกาะปอดะ
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่

Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง
3,900 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง
3,500 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
6,400 บาท

ผู้ใหญ่
4,900 บาท
เด็กเสริมเตียง
3,900 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง
3,500 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
6,400 บาท

ผู้ใหญ่
7,100 บาท
เด็กเสริมเตียง
5,100 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง
4,100 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
10,600 บาท

ผู้ใหญ่
4,900 บาท
เด็กเสริมเตียง
3,700 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง
3,400 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
6,000 บาท

ผู้ใหญ่
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง
3,700 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง
3,400 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
6,000 บาท

ผู้ใหญ่
5,400 บาท
เด็กเสริมเตียง
3,700 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง
3,400 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
7,200 บาท
รายการ ผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงผู้ใหญ่พักเดี่ยวสถานะ
  Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง 4,990 3,900 3,500 6,400
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (ย่านอ่าวนาง) 4,900 3,900 3,500 6,400
  Beyond resort Krabi (หาดคลองม่วง) 7,100 5,100 4,100 10,600
  LaRio Hotel Krabi (ย่านอ่าวนาง) 4,900 3,700 3,400 6,000
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (ย่านอ่าวนาง) 4,990 3,700 3,400 6,000
  Aonang Villa Resort (หาดอ่าวนาง) 5,400 3,700 3,400 7,200

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง