ตารางบินสนามบินกระบี่

เดินทางระหว่าง กระบี่ และ สนามบิน ดอนเมือง

กระบี่ – ดอนเมือง ดอนเมือง – กระบี่
ออก ถึง เที่ยวบิน สายการบิน ออก ถึง เที่ยวบิน สายการบิน
06.20 07.40 FD3226  AirAsia 05.35 06.55 SL800  Thai Lion Air
07.30 09.05 SL801  Thai Lion Air 06.40 07.55 DD7910 NokAir
08.15 09.40 DD7911  NokAir 06.40 08.00 FD3227 AirAsia
08.30 09.50 FD3228  AirAsia 07.25 08.50 FD3213 AirAsia
08.50 10.10 SL815  Thai Lion Air 07.45 09.10 SL802   Thai Lion Air
09.20 10.35 FD3214  AirAsia 08.10 09.40 FD3225 AirAsia
10.30 11.55 SL803  Thai Lion Air 11.05 12.30 SL806  Thai Lion Air
13.10 14.35 SL807  Thai Lion Air 11.45 13.05 FD3217 AirAsia
13.35 15.00 FD3218 AirAsia 15.20 16.50 SL812  Thai Lion Air
16.20 17.30 FD3224 AirAsia 15.35 17.05 FD3223  AirAsia
17.25 19.20 SL813  Thai Lion Air 16.00 17.15 DD7914  NokAir
17.35 18.50 FD3224 AirAsia 18.40 20.00 FD3212  AirAsia
17.50 19.15 DD7915 NokAir 18.55 20.15 SL814  Thai Lion Air
20.40 21.50 FD3229 AirAsia 22.20 23.40 FD3230  AirAsia

 

เดินทางระหว่าง กระบี่ และ สนามบิน สุวรรณภูมิ

 กระบี่ – สุวรรณภูมิ   สุวรรณภูมิ  – กระบี่
ออก ถึง เที่ยวบิน สายการบิน   ออก ถึง เที่ยวบิน สายการบิน
06.40 08.05 PG260 BangkokAir 07.35 09.00 WE243 ThaiSmile
09.40 11.00 WE244 ThaiSmile 08.10 09.30 TG241 ThaiAirWays
10.20 11.40 TG242 ThaiAirWays 09.15 10.40 PG222 BangkokAir
11.30 12.55 PG262 BangkokAir 13.20 14.45 PG267 BangkokAir
15.40 17.00 WE254 ThaiSmile 13.35 14.55 WE253 ThaiSmile
15.30 16.55 PG268 BangkokAir 17.15 18.35 TG249 ThaiAirWays
19.25 20.45 TG250  ThaiAirWays 17.25 18.50 PG263 BangkokAir
19.40 21.05 PG264 BangkokAir 19.05 20.30 WE247 ThaiSmile
21.10 22.30 WE248  ThaiSmile 20.25 21.50 PG269 BangkokAir

 

กระบี่ – เชียงใหม่   เชียงใหม่ – กระบี่
ออก ถึง เที่ยวบิน สายการบิน   ออก ถึง เที่ยวบิน สายการบิน
14.50 16.45 FD3071  AirAsia 11.50 14.10 FD3070 AirAsia
18.45 20.35 FD3075 AirAsia 16.00 18.05 FD3074 AirAsia

 

กระบี่ – สมุย   สมุย – กระบี่
13.45 14.35 PG266 BangkokAir 12.20 13.15 PG265  BangkokAir

 

เดินทางระหว่าง กระบี่ ระหว่างประเทศ

กระบี่ – กัวลาลัมเปอร์   กัวลาลัมเปอร์ – กระบี่
08.25 10.50 AK0867   AirAsia 07.10 07.30 AK0866  AirAsia
14.25 16.50 AK0869  AirAsia 13.30 13.55 AK0868   AirAsia
18.00 20.30 AK0861   AirAsia 17.05 17.25 AK0860   AirAsia

 

กระบี่ – สิงคโปร์   สิงคโปร์ – กระบี่
10.10 12.55 FD330 AirAsia 13.40 14.25 FD331 AirAsia